background

inicio // Transparència

Transparència

Miércoles 21 de enero de 2015

"La Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, regula i facilita al ciutadà l’accés a informació institucional, organitzativa, jurídica i econòmica.

Informació institucional, organitzativa i de planificació.

Currículum Vitae dels membres del Consell
PRESIDENT
Jaime Joaquín Albero Gabriel és Alcalde de Sant Joan d´Alacant des de juny de 2015.
És Llicenciat en Sociologia, Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i Master en indústries creatives i culturals.
Trajectòria professional: Tècnic de màrqueting en l’agència de publicitat imaconysímbolo; Creatiu en Contrapunt Alce; Gerent d’Alea Consultors; Executiu de Comptes en Editorial Anaya.
Trajectòria Política: Regidor de Cultura, Joventut i Associacions ( 2007-2011); President de la Mancomunidat de l´Alacantí ( 2015- actualitat); Representant de la FVMP en el Consell Valenciá d´estadística; Vocal del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant; Vocal en el Fons Valenciá de Solidaritat.
VICEPRESIDENT
Eva María Delgado Cabezuelo és regidora de Neteja i Gestió de Residus, Transports i Cementeri de Sant Joan d´Alacant des de juny de 2015.
És tècnica especialista en Administració FPII.
Trajectòria profesional: 15 anys d’oficial 1ª administratiu en empresa de construcció i serveis.
GERENT
Rafael Eloy Montero Gosálbez és advocat i PMP® certificat pel Project Management Institute. Llicenciat en Dret per la Universitat d’Alacant, Màster en Urbanisme per ENAE i MBA per la UCAM. Format en Alta Direcció d’Administracions Publiques en FUNDESEM, on també ha sigut professor de gestió pública. Desenrotlla la seua labor professional en Persones i Ciutat, SAU, des de l’any 2003. Idiomes: castellà, francés, anglés. Email: uridico@personasyciudad.es

Informació econòmica, pressupostària i estadística

PDF - 5.3 MB
cuentas anuales 2013
PDF - 247.6 KB
Cuentas anuales 2014
PDF - 297.8 KB
cuentas anuales 2015
PDF - 223 KB
Listado de encomiendas