background

inicio // val // Urbanisme // ALTRES DESENROTLLAMENTS FUTURS

ALTRES DESENROTLLAMENTS FUTURS

Miércoles 9 de enero de 2013

Totes les versions d'aquest article: [Español] [val]

Una vegada aprovat el PGOU l’empresa municipal realitzarà, en compliment de l’ordenació aprovada, totes les actuacions urbanístiques le que encomane l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, des de grans actuacions a intervencions de cirurgia o renovació urbana.