background

inicio // val // Urbanisme // UNITAT D’EXECUCIÓ DELIMITADA PER L’EXECUCIÓ D’UN VIARI EN SÒL URBÀ INDUSTRIAL (...)

UNITAT D’EXECUCIÓ DELIMITADA PER L’EXECUCIÓ D’UN VIARI EN SÒL URBÀ INDUSTRIAL DEL MUNICIPI DE SANT JOAN d’ALACANT

Miércoles 9 de enero de 2013

Totes les versions d'aquest article: [Español] [val]

Es va urbanitzar una àrea destinada a xicotetes indústries i comerços per a donar servici al nucli urbà en la seua expansió cap al nord i cap a Mutxamel.

documents adjunts